Monthly Archives: marzec 2024

Dążąc do najwyższych standardów opieki i wychowania, z przyjemnością
informujemy, że opracowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowy zestaw zasad i
procedur, mających na celu zapewnienie ochrony oraz dobrostanu naszych
podopiecznych- Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Nasze Standardy Ochrony Małoletnich obejmują:

1. Bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne: Zapewniamy środowisko, które
promuje poczucie bezpieczeństwa oraz oparcia,...

Czytaj dalej...

Szanowni Państwo,

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia. Niech nadchodzące dni wypełnią Wasze serca radością, nadzieją
i wzajemną życzliwością.

Chcielibyśmy również podkreślić, że bez Państwa wsparcia, działanie
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tatrogród nie byłoby możliwe. Dzięki
Państwa zaangażowaniu i wsparciu możemy kontynuować naszą misję,
pomagając dzieciom w potrzebie.

Życzymy...

Czytaj dalej...

Ułatwienia dostępu