Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Dążąc do najwyższych standardów opieki i wychowania, z przyjemnością
informujemy, że opracowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowy zestaw zasad i
procedur, mających na celu zapewnienie ochrony oraz dobrostanu naszych
podopiecznych- Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Nasze Standardy Ochrony Małoletnich obejmują:

1. Bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne: Zapewniamy środowisko, które
promuje poczucie bezpieczeństwa oraz oparcia, dbając o zdrowie
psychiczne i emocjonalne każdego dziecka.

2. Zasady postępowania i komunikacji: Ustaliliśmy jasne i precyzyjne
zasady dotyczące sposobu postępowania i komunikacji z małoletnimi, aby
zapewnić im wsparcie i szacunek.

3. Procedury nadzoru i reagowania: Posiadamy wypracowane procedury
nadzoru i reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych lub potencjalnego
zagrożenia dla małoletnich.

4. Szkolenia i rozwój personelu: Regularnie szkolimy nasz personel w
zakresie najnowszych standardów ochrony małoletnich oraz metod pracy z
dziećmi i młodzieżą.

5. Współpraca z rodzinami i opiekunami: Dążymy do bliskiej współpracy z
rodzinami i opiekunami naszych podopiecznych, aby zapewnić kompleksowe
wsparcie i zrozumienie potrzeb każdego dziecka.

Jesteśmy dumni z naszych nowych Standardów Ochrony Małoletnich i
wierzymy, że dzięki nim nasza Placówka stanie się jeszcze
bezpieczniejszym i bardziej wspierającym miejscem dla wszystkich naszych
podopiecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem naszych Standardów Ochrony
Małoletnich oraz do kontaktu z nami w przypadku dodatkowych pytań lub
uwag.

--
Ewa Chlipała
Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej "Tatrogród"
ul. Tetmajera 31
34-500 Zakopane

Ułatwienia dostępu