Monthly Archives: marzec 2023

Dzięki współpracy Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej "Tatrogród" i Fundacji PKO Banku Polskiego nasi wychowankowie objęci zostali wsparciem psychologiczno- pedagogicznym na terenie Placówki, zapewnionym przez wykwalifikowanych specjalistów.

Podopieczni maja możliwość korzystać ze spotkań indywidualnych z psychologiem oraz spotkań grupowych, nakierowanych na rozwój emocjonalny, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, kształtowanie samooceny.

Dyrektor,...

Czytaj dalej...

Ułatwienia dostępu