Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, informuję, iż: Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tatrogród" ul. Tetmajera 31, 34-500 Zakopane, tel. 018 201 24 49, tatrogrod@op.pl Inspektor danych osobowych: Ewa Chlipała, tel. 018 201 24 49, tatrogrod@op.pl Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Placówki oraz dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887)

Ułatwienia dostępu