Kontakt z nami

Dane kontaktowe

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Typu Socjalizacyjnego

"Tatrogród"

ul. Tetmajera 31

34-500 Zakopane

NIP 736-16-11-674

tel/fax 018 201 24 49

email: tatrogrod@op.pl

Ułatwienia dostępu