Podsumowanie Roku 2023

Rok 2023r. był czasem wytężonej pracy dla naszych podopiecznych oraz kadry zatrudnionej w Placówce. Dzięki współpracy oraz zaangażowaniu jednej i drugiej ze stron udało się osiągnąć cele wychowawcze wyznaczone na początku roku, wychowankowie nabyli nowe, cenne umiejętności, doskonalili swoje talenty oraz mogli poznawać świat i Polskę na zorganizowanych wyjazdach. Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego wychowankowie przez cały rok objęci byli wsparciem psychologiczno- pedagogicznym uczestnicząc w zajęciach indywidualnych i grupowych z wykwalifikowaną kadrą. Dzięki finansowaniu przez PKL wychowankowie uczestniczą w zajęciach pływania z instruktorem na basenie w COS w Zakopanem.
Wychowankowie w ubiegłym roku odwiedzili Warszawę, Rzucewo oraz spędzili
miły czas przedświąteczny we Wrocławiu.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej pracy!

Ułatwienia dostępu