Programs 3

  • Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa

    Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa

    Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9…

  • Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodzinny Dom Dziecka “Tatrogród” w Zakopanem.

    Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum

      W dniu 31 grudnia 2012r. zakończona została realizacja projektu pn. "Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny – Domu Dziecka “Tatrogród” w Zakopanem" nr MRPO.06.03.02-12-530/09. Program był…

Ułatwienia dostępu