Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Nasza placówka realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Tatrogród” w związku z epidemią COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tatrogród” w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Wartość grantu wynosi 15078,26 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 2261,74 zł wkładu własnego. Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 15.11.2020r. W wyniku realizacji grantu doposażone zostaną stanowiska pracy personelu placówki oraz miejsce zamieszkania podopiecznych, pozwoli to na zminimalizowanie możliwości zarażenia COVID-19 oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim wychowankom oraz pracownikom placówki w sytuacji zakażenia kogokolwiek związanego z placówką. Zakup termometrów, pozwoli na bieżące monitorowanie temperatury podopiecznych oraz osób bezpośrednio pracujących z dziećmi, pozwoli także na kontrolowanie stanu zdrowia osób, które będą chciały odwiedzić dzieci w placówce. Lampa antybakteryjna będzie mogła być używana po odwiedzinach, celem profilaktycznego oczyszczenia powietrza w pomieszczeniu przeznaczonym do odwiedzin. Również w sytuacji ewentualnego zarażenia korzystanie z lampy bakteriobójczej powstrzyma rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii w innych pomieszczeniach placówki, pozwoli na odkażenie pomieszczenia po chorobie podopiecznych. Powierzchnie podłóg, balustrad muszą być odkażane dobrej jakości płynem dezynfekującym. Z uwagi, iż do placówki wchodzą osoby z zewnątrz konieczny jest zakup mat antybakteryjnych, które bezinwazyjnie pozwolą na odkażenie obuwia, natomiast osoby wchodzące będą zobowiązane do dezynfekowania rąk płynem, dostępnym przy wejściu w dozowniku łokciowym, który pozwala na bezpieczne korzystanie wielu osobom. Konieczne jest wyposażenie dzieci i młodzieży w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, żele antybakteryjne, mydło antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, kieszonkowe waciki nasączone płynem dezynfekcyjnym) które będą mogli zabrać ze sobą na wypoczynek letni, do szkoły, podczas korzystania z komunikacji publicznej, celem częstego, dokładnego dezynfekowania rąk i powierzchni z których korzystają oraz ochrony dróg oddechowych.

Comments are closed.

Ułatwienia dostępu