Zatrudnimy wychowawcę 

Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego "Tatrogród" w Zakopanem zatrudni wychowawcę .

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku , uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.
 • zaświadczenie o niekaralności

Obowiązki:

 • zapewnienie opieki wychowankom;
 • wychowywanie dzieci;
 • kształtowanie zasad, wartości u podopiecznych;
 • czynności pielęgnacje;
 • odprowadzanie dzieci do szkoły oraz odbieranie ich;
 • pomoc w odrabianiu lekcji;
 • organizacja czasu wolnego w placówce;
 • kontakt z nauczycielami podopiecznych;
 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia;
 • opracowanie indywidualnego planu pracy;
 • prowadzenie karty pobytu dziecka.

Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • stabilne zatrudnienie;
 • praca zmianowa, dyżury 12-godzinne;

Wynagrodzenie do uzgodnienia. Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV na adres tatrogrod@op.pl.

Ułatwienia dostępu