CWDiR


Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem
O Nas

DOM DZIECKA

Dom Dziecka w Zakopanem jest częścią Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem powołanego przez Radę Powiatu 1 września 2004 r. Dom Dziecka mieści się w budynku „Tatrogród” przy ulicy Tetmajera 31. Placówka posiada miejsca dla 30 dzieci. Obecnie w Domu Dziecka przebywają dzieci w wieku 4-18 lat.

Dzieci trafiają do Domu Dziecka z rodzin dysfunkcyjnych lub doświadczających różnego rodzaju trudności. Średni czas pobytu dziecka w placówce wynosi około 3 lata. Budynek, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, przeszedł gruntowny remont: dobudowano jedno skrzydło, wyremontowano także jadalnię.

W Domu Dziecka funkcjonują dwie grupy o charakterze rodzinnym: jedna dla młodszych dzieci, druga dla nastolatków. Każda grupa ma aneks kuchenny, 2-3 osobowe pokoje, pomieszczenie do nauki wyposażone w komputery. Na terenie Domu Dziecka znajduje się także przestronna jadalnia, siłownia, pokój psychologa. Planowane jest wyremontowanie i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na różnego rodzaju zajęcia plastyczne.

WIĘCEJ

Pamiętaj ! Wspólnie łatwiej rozwiązuje się problemy


O Nas

AKTUALNOŚCI

...

Święta Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem składa życzenia spokojnych, radosnych Świąt, spełnienia marzeń, iskierki radości i dużo miłości. Szczególnie ciepłe słowa kierujemy do osób i instytucji, które wspierają naszą działalność....

WIĘCEJ

...

Organizacja czasu wolnego

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem w trosce o harmonijny rozwój i poszerzanie zainteresowań naszych w dzieci organizuje szereg atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Nasi podopieczni regularnie uczęszczają na zajęcia sportowe- piłka nożna, jujitsu, fitness, basen, zajęcia cyrkowe, zajęcia kulinarne, muzyczne, plastyczne.

WIĘCEJ

... ... ...

Nasz Zespół

...

Dyrektor

Anna Chrobak Popławska

Specjalista ds. Opieki i Wychowania

Krystian Niechciał

 

...

Wychowawca

Kinga Gwizdal
...

Wychowawca

Ewa Chlipała
...

Wychowawca

Beata Zajas
...

Wychowawca

Stanisław Pańszczyk
...

 

...

Wychowawca

Katarzyna Rapacz-Morawska
...

Wychowawca

Urszula Kleczkowska-Brzeźny
...

Psycholog

Mariola Stercula
...

Pedagog Terapeuta

Anna Madetko
...

Instruktor zajęć plastycznych

Agnieszka Moskwa

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCEPamiętaj ! Wspólnie łatwiej rozwiązuje się problemy


PRZYJACIELE

...

POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A.

www.pkl.pl
O Nas

...

CHEŁMECKI KRZYSZTOF

Hurtownia Spożywcza
...

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem

sokol.zakopane.pl

...

Le Scandale Zakopane

Strona: Le Scandale
...

Biuro Zarządu Oddziału Tatrzańskiego PTTK

www.zakopanepttk.pl

...

Zakopiańska przychodnia weterynaryjna

"TATRAVET"
...

Hotel Sośnica

"www.sosnica.pl"
...

Szkoła Pływania Płetwal Zakopane

"www.pletwal.com.pl"

POMOC Dla Nas

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak możesz pomóc zadzwoń lub napisz do nas maila! Jeśli zdecdujesz sie na wpłate darowizny możesz ją przesłać na konto :

PBS o Zakopane 33 8821 0009 0000 0003 7165 0008

Organizator
Rodzinnej
Pieczy
Zastępczej

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wchodzi w skład Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem. Podstawowym celem działalności Centrum jest udzielenie kompleksowej pomocy rodzinom z terenu powiatu tatrzańskiego.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w szczególności odpowiada za:

.

Sprawowanie opieki nad istniejącymi rodzinami zastępczymi

Kwalifikowanie kandydatów na rodzinę zastępczą

Poszukiwanie kandydatów na rodziny

Sprawowanie opieki nad istniejącymi rodzinami zastępczymi

Pomoc usamodzielniającym się wychowankom wychowującym się w rodzinach zastępczych

Udzielanie porad prawnych członkom rodzin zastępczych

Promowanie ideii rodzicielstwa zastępczego.

Cele i zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej realizowane są w ścisłej współpracy z PCPR w Zakopanem, pracownikami OPS, kuratorami sądowymi, dyrektorami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi oraz innymi instytucjami pomocowymi pracującymi na rzecz rodziny.

Nasz Zespół

...

Specjalista Pracy z Rodziną

Kinga Gwizdał

Koordynator Pracy z Rodziną

Kinga Fedorowicz

Koordynator Pracy z Rodziną

Helena Mucha

Koordynator Pracy z Rodziną

Barbara Wolska

Psycholog

Mariola Stercula

ZOSTAŃ ZAWODOWYM RODZICEM ZASTĘPCZYM

Lubisz czytać bajki?, Potrafisz rysować?, A może jesteś mistrzem w budowaniu wieży z klocków?, Pomożesz mi w odrabianiu lekcji?, Masz taaakie ogromne serce?...To zostań moim rodzicem zastępczym …

Na terenie Powiatu Tatrzańskiego jest wiele dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Czekają one na kogoś, kto zechce stworzyć im prawdziwy, ciepły dom. Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz stworzenia rodzinnego domu dziecka.

RODZAJE RODZIN ZASTĘPCZYCH
WZORY PISM


wniosek o przydzielenie rodzinie koordynatora

POBIERZ

wniosek o przeprowadzenie kwalifikacji na zawodową rodzinę

POBIERZ

wniosek o przeprowadzenie kwalifikacji na niezawodową rodzinę

POBIERZ

USTAWY


Dziecko w rodzinie zastępczej

POBIERZ

Finansowanie rodzin zastępczych

POBIERZ

O rodzinach zaprzyjaźnionych

POBIERZ

nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 18 marzec 2011 r.

POBIERZ

ustawa o pomocy społecznej

POBIERZ

ustawa o przeciwidziałaniu przemocy w rodzinie

POBIERZ

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

POBIERZ

Nadbudowa oraz rozbudowa budynku

Centrum Wsparcia Dziecka
i Rodzinny Dom Dziecka "Tatrogród" w Zakopanem.


Programy Unijne

W dniu 31 grudnia 2012r. zakończona została realizacja projektu pn. "Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny – Domu Dziecka “Tatrogród” w Zakopanem" nr MRPO.06.03.02-12-530/09. Program był realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 514 172,02 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 344 922,28 PLN. Przedmiotem projektu była nadbudowa i rozbudowa budynku Domu Dziecka „Tatrogród” w Zakopanem, w celu dostosowania do wymogów przepisów prawa i podniesienia standardu usług z zakresu opieki społecznej.

Tu Nas znajdziesz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, informuję, iż: Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem ul. Tetmajera 31, 34-500 Zakopane, tel. 018 201 24 49, tatrogrod@op.pl Inspektor danych osobowych: Ewa Chlipała, tel. 018 201 24 49, tatrogrod@op.pl Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Centrum oraz dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887)